Alumni

Të diplomuarit e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren mund t’i gjeni në këtë link:

ALUMNI

Publikimi i muajit

Unë quhem Urma Menekshe dhe jam nga Prizreni. Studimet bachelor i kam përfunduar në Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti” në degën e edukimit në gjuhën turke. Unë flas gjuhën rome, turke dhe shqipe, si dhe kam njohuri të gjuhës boshnjake dhe angleze. Që nga mosha 12 vjeçare kam ndjekur disa trajnime në lidhje me edukimin si dhe në fusha të ndryshme.

më shumë

urma

Urma Menekshe

Publikimi i muajit

Pas përfundimit me sukses të studimeve në Universitetin “Ukshin Hoti” në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në programin Dizajn Softuerik, Visari është duke ndjekur studimet në MBA në drejtimin Menaxhimi i Organizatave Ndërkombëtare në Universitetin e Gjenevës, si dhe është duke punuar në temën e diplomës së nivelit Master në Menaxhment në Prishtinë.

më shumë

2. Profile_img

Visar Haxhifazliu

Publikimi i muajit

Eldonita Gucia, studente e dalluar e vitit të katërt nga Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane e fitoj bursën BAYHOST – në universitetin veror në LMU München. Ndër studentet më te dalluara, punëtore dhe shumë e angazhuar z. Eldonita Gucia, nga Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane të Universitetit „Ukshin Hoti“ Prizren e fitoj bursën nga oranizata BAYHOST

më shumë

Eldonita Gucia

Eldonita Gucia