Alumni

Të diplomuarit e Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren mund t’i gjeni në këtë link:

ALUMNI

Publikimi i muajit

Pas përfundimit me sukses të studimeve në Universitetin “Ukshin Hoti” në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në programin Dizajn Softuerik, Visari është duke ndjekur studimet në MBA në drejtimin Menaxhimi i Organizatave Ndërkombëtare në Universitetin e Gjenevës, si dhe është duke punuar në temën e diplomës së nivelit Master në Menaxhment në Prishtinë.

më shumë

2. Profile_img

Visar Haxhifazliu

Publikimi i muajit

Eldonita Gucia, studente e dalluar e vitit të katërt nga Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane e fitoj bursën BAYHOST – në universitetin veror në LMU München. Ndër studentet më te dalluara, punëtore dhe shumë e angazhuar z. Eldonita Gucia, nga Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane të Universitetit „Ukshin Hoti“ Prizren e fitoj bursën nga oranizata BAYHOST

më shumë

Eldonita Gucia

ELDONITA GUCIA