1

Arta Misini

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiArta Misini

Asistente

Autobiografia – CV (Shqip)

Autobiografia – CV (English)