1

Rezultatet preliminare për regjistrim në studime Bachelor në Universitetin “UKSHIN HOTI” Prizren për vitin Akademik 2021/2022 sipas njësive Akademike

Fakulteti Ekonomik:

Departamenti: Administrim Biznesi

Departamenti: Menaxhment Ndërkombëtar

 

Fakulteti Juridik:

Departamenti: Juridik

 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike:

Departamenti: Dizajn Softueri

Departamenti: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi

Departamenti: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi (Tur.)

Departamenti: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi (Bos.)

 

Fakulteti i Filologjisë:

Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:

Departamenti: Agrobiznes

Departamenti: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

 

 

Afati për ankesa është më: , ankesat plotësohen fizikisht dhe dorëzohet në shërbimin studentor të fakultetit përkatës.

 

Ndërsa shqyrtimi i tyre do të bëhet më duke filluar nga ora 09:00.

 

 

Ndërsa shpallja e rezultateve përfundimtare do të bëhet më së largu me datë më së largu ora 16:00

 

Vërejtje: Listat janë me Nr. Dosjes gjatë aplikimit

 

NJOFTIM

Për shkak të mosfunksionimit të SMU-së (Sistemi i Menaxhimit Universitar), njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar në Fakultetin e Edukimit në programin Fillor dhe Parashkollor, mësim ne gjuhen shqipe, boshnjake dhe turke shpallja e rezultateve preliminare e provimit pranues do të bëhet më datë .

Afati për ankesa do të jetë më datë prej orës deri në ora 16:00.

Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të shtunën më  , në orën 10:00.

Komisioni për pranimin e studentëve (Fakulteti I Edukimi)

 

Fakulteti i Edukimit:

Departamenti: Fillor

Departamenti: Parashkollor

Departamenti: Fillor dhe Parashkollor (Gjuhë Boshnjake)

Departamenti: Fillor dhe Parashkollor (Turke)

 

Vërejtje: Listat janë me Nr. Dosjes gjatë aplikimit

Afati për ankesa do të jetë më datë prej orës deri në ora 16:00, ankesat plotësohen fizikisht dhe dorëzohet në shërbimin studentor të fakultetit përkatës

Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të shtunën më  , në orën 10:00.

Komisioni për pranimin e studentëve (Fakulteti I Edukimi)
Abdylbari Shalqini

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami
Halim Haziraj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami
Konferenca shkencore dhe “Java e Albanologjisë”

Konferenca shkencore dhe “Java e Albanologjisë” i ka filluar punimet e saj, më 21 qershor 2021, e cila e ka edicionit e 12-të.

Në seancën solemne folën: drejtori i Institutit Albanologjik, prof. dr. Hysen Matoshi, i cili e mbajti fjalën e hapjes; sekretari shkencor, prof. dr. Lulëzim Lajçi, i cili e bëri prezantimin e veprimtarisë botuese të Institutit për vitet 2019-2020 ( 61 botime të veçanta). Fjalë përshëndetëse mbajtën: znj. Arbërie Nagavci, ministre e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit; kryetari i Akademisë̈ së Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi; kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademik Mehmet Kraja; drejtori i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë në Tiranë, prof. dr. Valter Memisha.

Në kuadër të seancës solemne të konferencës u zhvillua ceremonia e shpalljes së akademik Jani Thomait Anëtar nderi i Institutit Albanologjik. Referatin mbi veprimtarinë shkencore të akad. Jani Thomait e lexoi prof. dr. Shefkije Islamaj.

Në mungesë të pranisë fizike të akademik Jani Thomait, për arsye objektive, dekoratën e pranuan prof. dr. Valter Memisha dhe znj. Nevila Thomai, vajza e prof. Janit. Tema e sesionit të Gjuhësisë në kuadër të konferencës ishte “Zhvillimi i terminologjisë në gjuhën shqipe”. Në këtë sesion u prezantuan 22 kumtesa nga studiues të shquar të shqipes nga të gjitha trevat shqiptare dhe më gjerë. Profesori i Fakultetit të Filologjisë në Prizren, Shkelqim Millaku ka prezantuar rezultatin e tij studimor dhe shkencore, me temën: Roli i sinonimeve dhe i antonimeve në “kurrikulat” mësimore.
Visar Haxhifazliu

Pas përfundimit me sukses të studimeve në Universitetin “Ukshin Hoti” në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në programin Dizajn Softuerik, Visari është duke ndjekur studimet në MBA në drejtimin Menaxhimi i Organizatave Ndërkombëtare në Universitetin e Gjenevës, si dhe është duke punuar në temën e diplomës së nivelit Master në Menaxhment në Prishtinë. Në të njëjtën kohë ai drejton dhe menagjon organizatën jo-qeveritare italiane IPSIA, dhe punon me kohë të pjesshme në organizatën rinore OJQ THY. Visar Haxhifazliu, aktualisht është Kryetar i Rrjetit të Organizatave Rinore në Prizren.

Gjatë këtyre viteve dhe përvojave të punës, ai gjithashtu ka pasur mundësinë të marr pjesë dhe të organizoj shumë projekte në Kosovë dhe në të gjithë Evropën. z. Haxhifazliu është vlerësuar me Pllakën e Mirënjohjes, si një Udhëheqës Botëror i Paqës ku ka përfaqësuar Kosovën në Samitin Botëror të Paqes 2014 në Korenë e Jugut.

Gjatë gjithë këtyre viteve, ai ka qenë shumë aktiv si vullnetar në rrjete rinore në të gjithë botën, të tilla si ESTIEM, AEGEE dhe në shumë të tjera edhe në nivelin lokal, duke e pasuruar me përvoja të ndryshme dhe njohje të kulturave të ndryshme. Puna me njerëz nga e gjithë bota dhe udhëtimet e kanë ndihmuar të mësoj për aftësi të ndryshme si komunikimi, respektimi i kulturave tjera, ndarjen e detyrave etj; të cilat i kanë shërbyer në jetën personale dhe profesionale.

Interesi i tij për organizimin e edicionit të parë të shkollës verore për Ndërmarrjet Sociale u shfaq përgjatë përvojës së punës së tij në shërbim të komunitetit dhe gjatë studimit universitar për Udhëheqje dhe Punë Rinore në Zhvillimin e Komunitetit. Në të njëjtën kohë kur ai studionte edhe në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Dizajn Softuerik, ka pasur mundësinë të ekspozohej në një gamë të plotë të kurseve të Shkencave Kompjuterike dhe Biznesit. Ai gjithashtu ka pasur mundësinë të studioj një numër lëndësh në udhëheqje, menaxhim dhe ndërmarrësi të cilat kanë zgjuar interesin e tij dhe iu kanë ofruar perspektiva të reja dhe të ndryshme në botën në të cilën jetojmë. Ai ende kontribuon në organizimin dhe udhëheqjen e aktiviteteve lidhur me konceptin e mësimit përgjatë gjithë jetës si dhe në zhvillimin e mirëqenies ekonomike dhe sociale të Kosovës. Visari thotë që “Të jesh i rrethuar me projekte të ndryshme, të përmirësosh jetën e njerëzve dhe të shohësh rritjen e komunitetit, është mënyra se si e gjej veten duke punuar në këtë lëmi për vitet e ardhshme të ardhshme”.
Prof.asoc.dr. Kadri Kryeziu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Asocuar
Titulli: . Kadri Kryeziu

Autobiografi – CV

Autobiography – CV  (English)
Prof.Ass.Dr. Dardan Vuniqi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: . Dardan Vuniqi

Autobiografia – CV – Shqip

Autobiografia – CV – English
Prof.Asoc.Dr. Eqrem Zenelaj

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: . Eqrem Zenelaj

Autobiografia – CV
Prof. Asoc. Dr. Halim BAJRAKTARI

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Asocuar
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Halim BAJRAKTARI

Autobiografi – CV
Prof. Asoc. Dr. Arif Riza

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi:Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Arif Riza

Autobiografi – CV