1

Kushtrim Rrakaqi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Senati

Administrata

Organogrami

– Harton planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e tyre; 10%

– Analizon dhe vlerëson planin rrjedhës të parasë dhe siguron se zotimet janë bërë në pajtim me procedurat dhe standardet për buxhet dhe financa; 15%

– Siguron që mjetet buxhetore janë në dispozicion për shpenzim dhe janë bërë zotimet përkatëse në sistemet përkatës të institucioneve financiare dhe buxhetore; 20%

– Rishikon çdo urdhër zotimi dhe dokumentet përkatëse për inicimin e procedurave për prokurim dhe i përcjell për veprim të mëtutjeshme; 15%

– Regjistron të gjitha zotimet e shpenzimeve në sistemin e menaxhimit të financave dhe i përcjellë deri në realizimin e tyre; 15%

– Barazon raportet me sistemin e thesarit në bazë tre mujore gjashtë mujor dhe vjetore dhe bashkëpunon me strukturat tjera organizative të ministrisë lidhur me zotimet; 10%

– Mbikëqyrë dhe zbaton kontrollin efektiv të menaxhimit të parave të gatshme dhe mirëmban dokumentacionin financiar dhe dosjet për te gjitha zotimet; 10%

– Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 5%
Scholarships and Grants in Austria

 is Austria’s biggest online database for scholarships and research grants for all academic areas.

Financial support options for students, graduates and researchers range from classical grants and scholarships, allowances and prizes to extensive national, European and international research support programmes.

In more than 1,200 entries  offers information about programs such as Ernst Mach-weltweit, Franz Werfel and Richard Plaschka.

These are open to all applicants.

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), for instance, offers short-term scholarships for students from Central and South-Eastern Europe.

Information on general questions regarding studying in Austria is offered by .
Prof. Asoc.Dr. Ismet Temaj

Të dashur studentë

Miq dhe dashamirë të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren

Zonja dhe zotërinj,

Kam nderin dhe kënaqësinë t’ju dëshiroj mirëseardhje në faqen zyrtare të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren.

Misioni parësor i Universitetit të Prizrenit është arsimimi dhe edukimi cilësor i të rinjve. Këtë mision të shenjtë synojmë ta arrijmë duke krijuar kuadro të mirëfillta, të cilët do të jenë promotor të ndryshimeve si në vend ashtu edhe jashtë tij.

Rektorati dhe stafi akademik i këtij Universiteti, para së gjithash, mbajnë përgjegjësi për krijimin e sistemeve të reja të vlerave, në veçanti në arsim, shkencë, dhe kulturë, të cilat paraqesin shtyllën kryesore për zhvillim dhe prosperitet të gjeneratave të ardhshme.

Universiteti i Prizrenit është institucion i ri ( ) por gurët e parë në themelimin e këtij Universiteti janë vendosur që me hapjen e shkollës së lartë pedagogjike në vitin 1962. Ky Universitet, veprimtarinë e tij e zhvillon në dy cikle të studimeve: themelore dhe ato të masterit me një program, ndërsa vitin e ardhshëm akademik synojmë të hapim disa programe master e më vonë edhe ato të doktoratës. Vlen të përmendet se në këtë Universitet janë të përfshirë studentë të tre komuniteteve, prandaj edhe mësimi zhvillohet në tre gjuhë: shqip, turqisht dhe boshnjakisht.

Universiteti ynë ju ofron të gjithë qytetarëve shërbime dhe mundësi studimi për të qenë si ekspertë të kualifikuar. Rritja e cilësisë së shërbimeve akademike, përsosja e nivelit të mësimdhënies dhe e kërkimeve shkencore janë synim i Universitetit tonë. Synim dhe përpjekje e vazhdueshme e menaxhmentit dhe stafit akademik të këtij Universiteti, si çdo institucioni arsimor, është që t’i ofron të gjithë studentëve një shërbim cilësor. Rritja e cilësisë së shërbimit, përsosja e nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor arrihet nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme me studentët.

Të dashur student, Universiteti ynë është promotor i përfaqësimit studentor duke nxitur funksionimin e Parlamentit studentor si organ i pavarur i studentëve dhe përfshirjen e tyre në procesin e vendimmarrjes. Prandaj pjesëmarrja e juaj aktive në debate publike, kontribuon në zhvillimin e Universitetit si pjesë më progresive dhe më avangarde e shoqërisë tonë.

Drejtuesit e Universitetit, një rëndësi të veçantë do t’i kushtojnë bashkëpunimit me Universitet tjera, si nga vendi, regjioni dhe me gjerë. Universiteti ynë bashkëpunon edhe me institucionet tjera arsimore si dhe sektorin privat për nevojat e realizimit të punës praktike të studentëve tanë, ku njëkohësisht edhe hulumtohen mundësit e krijimit të vendeve të punës për studentë të diplomuar të Universitetit tonë. Po ashtu, rëndësi të posaçme do t’i kushtojmë organizimit të aktiviteteve dhe manifestimeve shkencore, simpoziumeve , tribunave, debateve me ç’rast disa prej tyre do të realizohen në bashkëpunim me institucionet tjera arsimore nga vendi dhe jashtë tij.

Ju dëshiroj suksese të gjithëve!
Prof. Ass. Dr. Armend Podvorica
Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina
Prof. Asoc.Dr. Ismet Temaj
Prof. Asoc.Dr. Ismet Temaj
Prof. Ass. Dr. Noname Noname

Email
Telefoni: +3834412345678
Orari i punës: Hene 08:00 – 14:00;
Marte 13:00 – 17:00
Vizita monitoruese nga Erasmus + për projektin PHDICTKES

Më 16 tetor 2020 Zyra Erasmus + në Prishtinë kishte një vizitë monitoruese në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren i cili është partner në Projektin PhDICTKES.

Përfaqësuesit nga Zyra e EU Erasmus + në Prishtinë u mirëpritën nga Dekani i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.
Në takim ishin të pranishëm, përveç dekanit të FSHK-së, edhe:

  • Jehona Lushaku, Drejtoresh e Zyrës Erasmus + Kosovo
  • Blerina Zjaqa, Erasmus + Kosovo
  • Prof. Asoc. Dr. Ercan Canhasi
  • Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri
  • Përparim Avdullahu, Udhëheqës i Divizionit-Zyra për Marrëdhënie me Jashtë
  • Tauland Thaqi, Udhëheqës i Zyrës për Projekte

Dekani i FSHK-së i njoftoi zyrtaret e Erasmus + për aspektet e përgjithshme të përfshirjes së FSHK-së në këtë projekt si dhe në projektet tjera, si dhe për përfitimet që FSHK ka nga këto projekte.
Më pas, Prof. . Arsim Susuri (koordinator i projektit për Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren) informoi në detaje përfaqësuesit e Zyrës Erasmus + në Prishtinë për progresin e projektit dhe kontributin e dhënë nga Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren në këtë projekt.
Prezantimi filloi me pasqyrën e përgjithshme të projektit dhe detyrave të drejtuara nga Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren në këtë projekt, vazhdoi me rezultatet e arritura për detyrat që kanë përfunduar dhe planet për detyrat e të tjerëve që do të përfundojnë në të ardhmen.
U përmend se për shkak të pandemisë COVID-19 shumë vizita u shtynë për më vonë, por aktivitetet vazhduan online dhe puna për projektin nuk u ndal.
Në fund seanca e diskutimit dhe e pyetjeve u drejtua nga përfaqësuesit e Zyrës Erasmus + në Prishtinë dhe përfaqësues nga Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren.
Türkiye Scholarships 2020 Applications
Call for Application at Stipendium Hungaricum

JTNDc3R5bGUlM0UlMEElMEFxJTNBYmVmb3JlJTIwJTdCJTBBJTIwJTIwbWFyZ2luLXRvcCUzQSUyMDVweCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMGNvbnRlbnQlM0ElMjAlMjIlNUNmMWMxJTIyJTNCJTIwJTBBJTIwZm9udC1mYW1pbHklM0ElMjAlMjdGb250JTIwQXdlc29tZSUyMDUlMjBGcmVlJTI3JTNCJTBBJTIwJTIwZGlzcGxheSUzQSUyMGlubGluZS1ibG9jayUzQiUyMCUyMCUyMCUwQSUyMCUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQSUyMDMycHglM0IlMEElMjAlMjBwYWRkaW5nLXRvcCUzQSUyMDEwcHglM0IlMEElMjAlMjBwYWRkaW5nLXJpZ2h0JTNBJTIwMjBweCUzQiUwQSUyMCUyMGNvbG9yJTNBJTIwJTIzY2I5NzI3JTNCJTBBJTIwJTIwZmxvYXQlM0ElMjBsZWZ0JTNCJTBBJTdEJTBBJTBBLnRpdHVsbGklMjAlN0IlMEElMjAlMjBmb250LXNpemUlM0ElMjAxNnB4JTNCJTIwJTBBJTIwJTIwY29sb3IlM0ElMjBibGFjayUzQiUyMCUwQSUyMCUyMGZvbnQtd2VpZ2h0JTNBJTIwYm9sZCUzQiUyMCUwQSUyMCUyMG1hcmdpbi10b3AlM0ElMjAtMjBweCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMHBhZGRpbmctdG9wJTNBJTIwMHB4JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwcGFkZGluZy1ib3R0b20lM0ElMjAyMHB4JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwZm9udC13ZWlnaHQlM0ElMjBib2xkJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwZm9udC1zaXplJTNBJTIwMTZweCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMGNvbG9yJTNBJTIwYmxhY2slM0IlMEElN0QlMEElMEEuZGF0YSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQSUyMDEzcHglM0IlMEElMjAlMjAlMEElMjAlMjBtYXJpbmctYm90dG9tJTNBJTIwMHB4JTNCJTBBJTIwJTIwcGFkZGluZy10b3AlM0ElMjAwcHglM0IlMEElMEElN0QlMEElMEElM0MlMkZzdHlsZSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3ElMjBjbGFzcyUzRCUyMnN0dWRpbSUyMiUzRSUzQ3AlMjBjbGFzcyUzRCUyMmRhdGElMjIlM0UxMyUyRjEyJTJGMjAxOSUzQyUyRnAlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMi5odHRwcyUzQSUyRiUyRm9sZC51bmktcHJpenJlbi5jb20lMkZyZXBvc2l0b3J5JTJGZG9jcyUyRkJ1cnNhX0h1bmdhcmlfLV9CQV9NQV9PVE1fQ2FsbF9mb3JfQXBwbGljYXRpb25zXzIwMjBfMjAyMV8lMjgzJTI5Xzc0NjQ3Ml8zMDg4NzUucGRmJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDZGl2JTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDaDElMjBjbGFzcyUzRCUyMnRpdHVsbGklMjIlM0VDYWxsJTIwZm9yJTIwQXBwbGljYXRpb24lMjAlMjhCYWNoZWxvciUyN3MlMkMlMjBNYXN0ZXIlMjdzJTJDJTIwb25lLXRpbWUlMjBtYXN0ZXIlMjdzJTIwYW5kJTIwbm9uLWRlZ3JlZSUyMHByb2dyYW1tZXMlMjAyMDIwLTIwMjElMjklM0MlMkZoMSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRmElM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZxJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDcSUyMGNsYXNzJTNEJTIyc3R1ZGltJTIyJTNFJTNDcCUyMGNsYXNzJTNEJTIyZGF0YSUyMiUzRTEzJTJGMTIlMkYyMDE5JTNDJTJGcCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyLmh0dHBzJTNBJTJGJTJGb2xkLnVuaS1wcml6cmVuLmNvbSUyRnJlcG9zaXRvcnklMkZkb2NzJTJGQnVyc2FfSHVuZ2FyaV8tX1BoRF9DYWxsX2Zvcl9BcHBsaWNhdGlvbnNfMjAyMF8yMDIxXzM1OTA0M18yODgwNzQucGRmJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDZGl2JTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDaDElMjBjbGFzcyUzRCUyMnRpdHVsbGklMjIlM0VDYWxsJTIwZm9yJTIwQXBwbGljYXRpb24lMjAlMjhEb2N0b3JhbCUyMHByb2dyYW1tZXMlMjAyMDEwLTIwMjElMjklM0MlMkZoMSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRmRpdiUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRmElM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZxJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDcSUyMGNsYXNzJTNEJTIyc3R1ZGltJTIyJTNFJTNDcCUyMGNsYXNzJTNEJTIyZGF0YSUyMiUzRTEzJTJGMTIlMkYyMDE5JTNDJTJGcCUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ2ElMjBocmVmJTNEJTIyLmh0dHBzJTNBJTJGJTJGb2xkLnVuaS1wcml6cmVuLmNvbSUyRnJlcG9zaXRvcnklMkZkb2NzJTJGQnVyc2FfcGVyX0h1bmdhcmlfcGVyX3ZpdGluX2FrYWRlbWlrXzIwMjAtMjAyMS1fSHVuZ2FyaWFuX1N0aXBlbmRpdW1fZm9yX0tvc292YXJfc3R1ZGVudHNfMTkzMjU0XzMxMzk4OS5wZGYlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NkaXYlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NoMSUyMGNsYXNzJTNEJTIydGl0dWxsaSUyMiUzRUluZm9ybWF0aW9uJTIwZm9yJTIwc2Nob2xhcnNoaXAlMjBjYWxsJTNDJTJGaDElM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZhJTNFJTIwJTNDJTJGcSUzRQ==
Chinese Government Scholarship Application

JTNDc3R5bGUlM0UlMEElMEFxJTNBYmVmb3JlJTIwJTdCJTBBJTIwJTIwbWFyZ2luLXRvcCUzQSUyMDVweCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMGNvbnRlbnQlM0ElMjAlMjIlNUNmMWMxJTIyJTNCJTIwJTBBJTIwZm9udC1mYW1pbHklM0ElMjAlMjdGb250JTIwQXdlc29tZSUyMDUlMjBGcmVlJTI3JTNCJTBBJTIwJTIwZGlzcGxheSUzQSUyMGlubGluZS1ibG9jayUzQiUyMCUyMCUyMCUwQSUyMCUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQSUyMDMycHglM0IlMEElMjAlMjBwYWRkaW5nLXRvcCUzQSUyMDEwcHglM0IlMEElMjAlMjBwYWRkaW5nLXJpZ2h0JTNBJTIwMjBweCUzQiUwQSUyMCUyMGNvbG9yJTNBJTIwJTIzY2I5NzI3JTNCJTBBJTIwJTIwZmxvYXQlM0ElMjBsZWZ0JTNCJTBBJTdEJTBBJTBBLnRpdHVsbGklMjAlN0IlMEElMjAlMjBmb250LXNpemUlM0ElMjAxNnB4JTNCJTIwJTBBJTIwJTIwY29sb3IlM0ElMjBibGFjayUzQiUyMCUwQSUyMCUyMGZvbnQtd2VpZ2h0JTNBJTIwYm9sZCUzQiUyMCUwQSUyMCUyMG1hcmdpbi10b3AlM0ElMjAtMjBweCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMHBhZGRpbmctdG9wJTNBJTIwMHB4JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwcGFkZGluZy1ib3R0b20lM0ElMjAyMHB4JTNCJTBBJTIwJTIwJTIwZm9udC13ZWlnaHQlM0ElMjBib2xkJTNCJTBBJTIwJTIwJTIwZm9udC1zaXplJTNBJTIwMTZweCUzQiUwQSUyMCUyMCUyMGNvbG9yJTNBJTIwYmxhY2slM0IlMEElN0QlMEElMEEuZGF0YSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMGZvbnQtc2l6ZSUzQSUyMDEzcHglM0IlMEElMjAlMjAlMEElMjAlMjBtYXJpbmctYm90dG9tJTNBJTIwMHB4JTNCJTBBJTIwJTIwcGFkZGluZy10b3AlM0ElMjAwcHglM0IlMEElMEElN0QlMEElMEElM0MlMkZzdHlsZSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3ElMjBjbGFzcyUzRCUyMnN0dWRpbSUyMiUzRSUyMCUzQ3AlMjBjbGFzcyUzRCUyMmRhdGElMjIlM0UxMiUyRjEyJTJGMjAxOSUzQyUyRnAlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGb2xkLnVuaS1wcml6cmVuLmNvbSUyRnJlcG9zaXRvcnklMkZkb2NzJTJGQXBwbGljYXRpb25fRG9jdW1lbnRzXzg3MzUyNi5wZGYlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NkaXYlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NoMSUyMGNsYXNzJTNEJTIydGl0dWxsaSUyMiUzRUFwcGxpY2F0aW9uJTNDJTJGaDElM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZhJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDJTJGcSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQ3ElMjBjbGFzcyUzRCUyMnN0dWRpbSUyMiUzRSUzQ3AlMjBjbGFzcyUzRCUyMmRhdGElMjIlM0UxMiUyRjEyJTJGMjAxOSUzQyUyRnAlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGb2xkLnVuaS1wcml6cmVuLmNvbSUyRnJlcG9zaXRvcnklMkZkb2NzJTJGT24tbGluZV9BcHBsaWNhdGlvbl9JbnN0cnVjdGlvbl83OTg3NjIucGRmJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDZGl2JTNFJTIwJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDaDElMjBjbGFzcyUzRCUyMnRpdHVsbGklMjIlM0VPbi1saW5lJTIwQXBwbGljYXRpb24lMjBJbnN0cnVjdGlvbiUzQyUyRmgxJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDJTJGZGl2JTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDJTJGYSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRnElM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NxJTIwY2xhc3MlM0QlMjJzdHVkaW0lMjIlM0UlM0NwJTIwY2xhc3MlM0QlMjJkYXRhJTIyJTNFMTIlMkYxMiUyRjIwMTklM0MlMkZwJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm9sZC51bmktcHJpenJlbi5jb20lMkZyZXBvc2l0b3J5JTJGZG9jcyUyRkZPUkVJR05FUl9QSFlTSUNBTF9FWEFNSU5BVElPTl9GT1JNXzI3NzQwNy5wZGYlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NkaXYlM0UlMjAlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0NoMSUyMGNsYXNzJTNEJTIydGl0dWxsaSUyMiUzRUZPUkVJR05FUiUyMFBIWVNJQ0FMJTIwRVhBTUlOQVRJT04lMjBGT1JNJTNDJTJGaDElM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZkaXYlM0UlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlM0MlMkZhJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTIwJTNDJTJGcSUzRSUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUzQyUyRnVsJTNF