1

NJOFTIM – Ju njoftojmë se të gjitha provimet e organizuara të datës 13.09.2021 ( e Hënë) anulohen (nuk do të mbahen)
NJOFTIM
NJOFTIM-Njoftohen të gjithë studentet e studimeve Bachelor dhe Master së provimet e parapara për dt. 13.09.2021 nuk do të mbahen për shkak të masave anti covid 19
NJOFTIM-Njoftohen studentët dhe stafi akademik se në zbatim të vendimit të fundit të Qeverisë së Republikës së Kosovës, më datën 13.09.2021 nuk do të mbahen provimet
SMART4ALL Webinar on Competitive Proposal Preparation for 2nd FTTE Open Call September 10th, 2021 • 10:00-11:30 (CEST)

SMART4ALLNjoftim-Mundësi për punë praktike në Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale
U mbajt Konferenca për Arsimin e Lartë në Kosovë
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2019/20
Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj zgjedhet u.d. Rektor në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren
Rezultatet përfundimtare për regjistrim në studime Bachelor në Universitetin “UKSHIN HOTI” Prizren për vitin Akademik 2021/2022 sipas njësive Akademike

Fakulteti Ekonomik:

Departamenti: Administrim Biznesi

Departamenti: Menaxhment Ndërkombëtar

 

Fakulteti Juridik:

Departamenti: Juridik

 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike:

Departamenti: Dizajn Softueri

Departamenti: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi

Departamenti: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi (Tur.)

Departamenti: Teknologji Informacioni dhe Telekomunikimi (Bos.)

 

Fakulteti i Filologjisë:

Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Angleze

Departamenti: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

 

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit:

Departamenti: Agrobiznes

Departamenti: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

 

Fakulteti i Edukimit:

Departamenti: Fillor

Departamenti: Parashkollor

Departamenti: Fillor  (Gjuhë Boshnjake)

Departamenti: Parashkollor (Gjuhë Boshnjake)

Departamenti: Fillor (Turke)

Departamenti: Parashkollor (Turke)

 

Regjistrimi dhe fotografimi i studentëve të pranuar do të bëhet nga data deri më prej orës 10:00-15:00 (shih tabelën e mëposhtme).

Kandidatët të cilët nuk arrijnë të regjistrohen (fotografohen), sipas datave të shënuara, do ta humbin mundësinë e regjistrimit, andaj ju lutemi që t’i përmbaheni afateve të caktuara.

 

Nr. Fakulteti Departamenti Data e fotografimit            Ora
1 Juridik Juridik 10:00 – 15:00
2 Ekonomik Administrim Biznesi 10:00 – 15:00
Menaxhment Ndërkombëtar 10:00 – 15:00
 3 FSHK T I T (Shq. .) 10:00 – 15:00
S D 10:00 – 15:00
4 Edukim Fillor (Shq. Tur. Bos.) 10:00 – 15:00
Parashkollor (Shq. Tur. Bos.) 10:00 – 15:00
5 Filologjik Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 10:00 – 15:00
Gjuhë dhe Letërsi Angleze 10:00 – 15:00
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 10:00 – 15:00
6 FSHJM Agrobiznes 10:00 – 15:00
Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 10:00 – 15:00

 

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

1.Fletëregjistrimin e plotësuar i cili merret me rastin  e regjistrimit;

2.Një fotografi (formati 4.5 x 6 cm) të cilat duhet të bëhen nga fotograf profesionist;

3.Studentët shtetas të Republikës së Kosovës që fillojnë studimet në Universitetin “Ukshin Hoti”,    vitin e parë të studimeve e kanë falas;

4.Pagesa për një semestër për studentët e rregullt që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, është në shumën prej 25€,  për studime me korrespodencë 125€.

Për informata më të hollësishme kandidatët duhet ta vizitojnë ueb-faqen zyrtare: