1

Betim Maloku

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiBetim Maloku

Asistent

Autobiografia – CV (Shqip)

Autobiografia – CV (English)