1

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Juridik mbajti mbledhjen e radhës