1

Urma Menekshe

Unë quhem Urma Menekshe dhe jam nga Prizreni. Studimet bachelor i kam përfunduar në Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti” në degën e edukimit në gjuhën turke.
Unë flas gjuhën rome, turke dhe shqipe, si dhe kam njohuri të gjuhës boshnjake dhe angleze.
Që nga mosha 12 vjeçare kam ndjekur disa trajnime në lidhje me edukimin si dhe në fusha të ndryshme. Që në moshë të re kam qenë aktive në organizata të ndryshme joqevritare të cilat kanë mbrojtur të drejtat e komuniteteve pakicë (siç janë komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian) në komunën e Prizrenit. Çdo eksperiencë të cilën e kam fituar ka ndikuar pozitivisht në jetën time.

Unë po ashtu kam qenë moderatore në radion “Zëri i Romëve” në Prizren.
Për më shumë se 10 vite isha edhe aktore amatore ne teatrin amator rom “Nexhip Menekshe”.
Gjatë përvojës time si vullnetare në shumë vende, une jam munduar të ballafaqohem me të gjitha problemet dhe sfidat të cilat i hasin komunitetet në komunën e Prizrenit. Njohuritë dhe aftësitë të cilat i kam përfituar gjatë rrugëtimit tim më kanë ndihmuar të zgjedh profesionin e mësimdhënëses, duke besuar se unë mundem të ndryshoj për të mirë të ardhmen e kombit tim.
Tani jam mësimdhënëse e gjuhës rome në katër shkolla në komunën e Prizrenit.
Giatë punës sime si mësimdhënëse mundohem të përdor metoda interaktive që ora mësimore të jetë atraktive që fëmijët ta duan lëndën që e mësojnë.

“Njohuritë dhe Aftësitë të cilat e kam përfituar gjatë rrugëtimit tim më kam ndihmuar të zgjedh profesionin e mësimdhënëses, duke besuar se unë mundem të ndryshoj për të mire të ardhmen e kombit tim”

Urma Menekshe

2021 Teach for Kosova Fellow
Visar Haxhifazliu

Pas përfundimit me sukses të studimeve në Universitetin “Ukshin Hoti” në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në programin Dizajn Softuerik, Visari është duke ndjekur studimet në MBA në drejtimin Menaxhimi i Organizatave Ndërkombëtare në Universitetin e Gjenevës, si dhe është duke punuar në temën e diplomës së nivelit Master në Menaxhment në Prishtinë. Në të njëjtën kohë ai drejton dhe menagjon organizatën jo-qeveritare italiane IPSIA, dhe punon me kohë të pjesshme në organizatën rinore OJQ THY. Visar Haxhifazliu, aktualisht është Kryetar i Rrjetit të Organizatave Rinore në Prizren.

Gjatë këtyre viteve dhe përvojave të punës, ai gjithashtu ka pasur mundësinë të marr pjesë dhe të organizoj shumë projekte në Kosovë dhe në të gjithë Evropën. z. Haxhifazliu është vlerësuar me Pllakën e Mirënjohjes, si një Udhëheqës Botëror i Paqës ku ka përfaqësuar Kosovën në Samitin Botëror të Paqes 2014 në Korenë e Jugut.

Gjatë gjithë këtyre viteve, ai ka qenë shumë aktiv si vullnetar në rrjete rinore në të gjithë botën, të tilla si ESTIEM, AEGEE dhe në shumë të tjera edhe në nivelin lokal, duke e pasuruar me përvoja të ndryshme dhe njohje të kulturave të ndryshme. Puna me njerëz nga e gjithë bota dhe udhëtimet e kanë ndihmuar të mësoj për aftësi të ndryshme si komunikimi, respektimi i kulturave tjera, ndarjen e detyrave etj; të cilat i kanë shërbyer në jetën personale dhe profesionale.

Interesi i tij për organizimin e edicionit të parë të shkollës verore për Ndërmarrjet Sociale u shfaq përgjatë përvojës së punës së tij në shërbim të komunitetit dhe gjatë studimit universitar për Udhëheqje dhe Punë Rinore në Zhvillimin e Komunitetit. Në të njëjtën kohë kur ai studionte edhe në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Dizajn Softuerik, ka pasur mundësinë të ekspozohej në një gamë të plotë të kurseve të Shkencave Kompjuterike dhe Biznesit. Ai gjithashtu ka pasur mundësinë të studioj një numër lëndësh në udhëheqje, menaxhim dhe ndërmarrësi të cilat kanë zgjuar interesin e tij dhe iu kanë ofruar perspektiva të reja dhe të ndryshme në botën në të cilën jetojmë. Ai ende kontribuon në organizimin dhe udhëheqjen e aktiviteteve lidhur me konceptin e mësimit përgjatë gjithë jetës si dhe në zhvillimin e mirëqenies ekonomike dhe sociale të Kosovës. Visari thotë që “Të jesh i rrethuar me projekte të ndryshme, të përmirësosh jetën e njerëzve dhe të shohësh rritjen e komunitetit, është mënyra se si e gjej veten duke punuar në këtë lëmi për vitet e ardhshme të ardhshme”.
Eldonita Gucia

Eldonita Gucia, studente e dalluar e vitit të katërt nga Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane e fitoj bursën BAYHOST – në universitetin veror në LMU München.

Ndër studentet më te dalluara, punëtore dhe shumë e angazhuar z. Eldonita Gucia, nga Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane të Universitetit „Ukshin Hoti“ Prizren e fitoj bursën nga oranizata BAYHOST (Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe including Russia) në konkurencë me studentë nga gjithë bota.
Në këtë konkurencë kanë aplikuar shumë kandidatë për disa bursa, dhe dy studente nga Universiteti i Prizrenit me rezultat të shkëlqyeshëm me maksimum pikë kanë arritur të fitojnë këtë bursë, ndërsa një tjetër është në listen e pritjes. Këto studente e përfaqësojnë jo vetëm Universitetin e Prizrenit por tërë Kosovën në mënyrën më të dinjitetshme dhe më cilësore, ashtu që në testin për klasifikimin e niveleve të gjuhës gjermane e kanë arritur nivelin më të lartë C1, 2 i cili krasohet si nivel i barazvlershëm me gjuhën amtare.
Këtë kurs e ndjekin studentë të cilët e studjojnë gjuhën dhe letërsinë gjermane në Universitete të ndryshme botërore si psh. nga Australia, Brazili, USA, Kina, Europa madje edhe nga Japonia. Kursi mbahet online në LMU – München me ligjërata të ndryshme online në lëminë e gjuhës gjermane me shumë metoda të reja të mësimdhënjes dhe kurse ndërkulturore si dhe metodat me moderne të hartimit të testeve të standardizuara për DaF/DaZ. Përvojën nga ky kurs Eldonita Gucia do ta bart edhe tek studentët e tjerë të Degës së Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane. Me këtë dëshmohet se studentet e Universitetit të Prizrenit janë konkurente me studentët e Universiteteve prestigjioze botërore.