1

Dafina Abdullahu

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Asistentee
Angazhimi: Asistent
Titulli: Dafina Abdullahu

Autobiografia CV