1

Driola Susuri

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Asistente
Angazhimi: Asistente
Titulli: Driola Susuri

Autobiografia – CV