Background

University "Ukshin Hoti" based in Prizren, was founded by decision no. 01/87 of the Government of the Republic of Kosovo on 09.10.2009 as the second public university in the Republic of Kosovo which started with the first generation of students in the academic year 2009/10, respectively 01.10.2010. The University "Ukshin Hoti" with its six academic units currently offers Bachelor and Master degree studies and by statute the same can organize doctoral studies.

0
Students
0
Faculties
0
Academic Staff
0
Administrative Staff

"Give light, and the darkness will disappear of itself ! "

Erasmus

Publication of the month

Dardan is from Mushtisht, he joined the first generation of students who studied Computer Science – Software Design at the University of Ukshin Hoti. Upon graduating using the knowledge attained, he founded an IT Servicing and a Web Development startup in Mushtisht and Therand called dD TECH and DELTA Flow where he worked for many clients and build web applications.

more

IMG_4577a

Dardan Demiri

Background

Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale. Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale. Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale. Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale.

0
Students
0
Faculties
0
Academic Staff
0
Administrative Staff
Publication of the month
Rector Alishani met Kosovo United States Alumni representatives to present “2023/2024 University Support Grants Program 2023/2024”

PARTNERS