Background

University "Ukshin Hoti" based in Prizren, was founded by decision no. 01/87 of the Government of the Republic of Kosovo on 09.10.2009 as the second public university in the Republic of Kosovo which started with the first generation of students in the academic year 2009/10, respectively 01.10.2010. The University "Ukshin Hoti" with its six academic units currently offers Bachelor and Master degree studies and by statute the same can organize doctoral studies.

0
Students
0
Faculties
0
Academic Staff
0
Administrative Staff

"Give light, and the darkness will disappear of itself ! "

Erasmus

Publication of the month

My name is Urma Menekshe and I am from Prizren. I completed my bachelor studies at the University of Prizren “Ukshin Hoti” in the branch of education in Turkish language. I speak Romani, Turkish and Albanian, and I have knowledge of Bosnian and English. Since the age of 12 I have attended several trainings related to education as well as in various fields.

more

urma

Urma Menekshe

Background

Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale. Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale. Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale. Universiteti “Ukshin Hoti” me seli në Prizren, është themeluar me vendimin nr. 01/87 të Qeverisë së Republikës së Kosovës më datën 09.10.2009 si universiteti i dytë publik në Republikën e Kosovës i cili filloi me gjeneratën e parë të studentëve në vitin akademik 2009/10 përkatësisht më 01.10.2010. Universiteti “Ukshin Hoti” me gjashtë njësitë akademike që ka aktualisht ofron studime në ciklin Baçelor dhe Master ndërsa në bazë të statutit i njëjti mund të organizoj edhe studime doktorale.

0
Students
0
Faculties
0
Academic Staff
0
Administrative Staff
Publication of the month
The European, Education and Culture Executive Agency (EACEA) is organising an Info-session on Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) – 2022 Call for proposals, focusing on what is new and on how to prepare a competitive proposal