image_pdfimage_print
You are here:

Malush Mjaku received his Ph.D. in 2011 (entitled “Investigation of the distribution of stresses and deformations in the cross section of high frequency current pipes with rectilinear seam quality J55 API 5CT“) in Technical Sciences – Mechanical Engineering from the University of Cyril and Methodius , Skopje, Macedonia.

Malush Mjaku received M.sc. in 2005 (entitled “Research of mechanical properties of sheet metal before and after the formation of the pipe with straight seam“) at the Faculty of Engineering – Mechanical Engineering from the University of Prishtina, Prishtina, R. of Kosovo.

Malush Mjaku received Bsc. in 1984 (entitled “Impact of plastic deformation on the change of mechanical properties of SH.NL during the production of high frequency pipes“) at the Faculty of Mining and Metallurgy – Metallurgy, from the University of Prishtina, Prishtina, R. of Kosovo.

He has published a considerable number of papers in local, regional and international conferences. He worked in the Pipe Factory in Ferizaj for several years in the position of Director of control and quality at the central level of IMK. Has worked in the Ministry of Education, Science and Technology in the Department of Higher Education as u.d. of the Director of the Department. Then he was the founder of the Department of Science and Technology as well as u.d. of the Director of the Department as well as Head of the Technology Division. He has realized a series of certificates and diplomas inside and outside the country, such as: Module: a) Human Resource-Motivation; b) Organization; c) Human Resource- Personalmangement; d) Projektmanagement, Wirtschaftsforderungsinstitut (WFI), Wien, (17.10.2005 – 17.03.2006), Leadership, National Albanian American Council * 1996 *, May-July, 2007. Certificate, Leadership, Motivation and Delegation, Kosovo Institute for Administration Public, 29-31 May 2006. Certificate, Strategic Planning, Management & Development Associates, Durrës, Albania 18 October 2007.

.

Autobiography – CV

Malush Mjaku Ph.D.

Position: Assistant Professor
Engagement: Full-Time Professor
Title: PhD in Technical Sciences
Teacher at:Faculty of Computer Science
Telephone: /
E-mail: Malush.Mjaku@uni-prizren.com
Office Hours: /

Subjects taught:

– Project management

– Advanced IP and network technologies

– TCP / IP technology

– Internet security management

– Telecommunication Systems and Networks

Title Place Country
Përpunimi matematiko-statistikor i rezultateve të matjeve të fortësisë HV30 të çelikut J55 API 5CT para dhe pas formimit të gypit me tegel drejtvizor. Simpoziumi shkencor: Materialet dhe përdorimi i tyre, prej dates 19-21.11.2003. Prishtinë. RKS
Modeli matematikor dhe përpunimi matematiko-statistikor i matjeve të qëndrueshmërisë në tërheqje (Rm) të çelikut J55 API 5CT para dhe pas formimit të gypit me tegel drejtvizor. Simpoziumi shkencor: Gjendja dhe perspektiva e inxhinierisë mekanike, mbajtur prej 20-21.05.2004 Prishtinë. RKS
Modeli matematikor dhe përpunimi matematiko-statistikor i matjeve të kufirit të rrjedhshmërisë (ReH) të çelikut J55 API 5CT para dhe pas formimit të gypit me tegel drejtvizor. Simpoziumi shkencor: Gjendja dhe perspektiva e inxhinierisë mekanike, mbajtur prej 20-21.05.2004 Prishtinë. RKS
Modeli matematikor dhe përpunimi matematiko-statistikor i matjeve të sforcimit të çelikut X52 API 5LS, gjatë provave të gypave me tegel spiral me shtypje hidrostatike deri në shkatërrim. Simpoziumi i katërt ndërkombëtarë, Materialet dhe përdorimi i tyre prej 28-29.10.2004, Vlorë. RKS
Përpunimi termik lokal i gypave të salduar me tegel drejtvizor Simpoziumi i VI-të Ndërkombëtar “Materialet dhe përdorimi i tyre”, Tiranë, 24-25 Nëntor, 2006. AL
Përgjegjësia e sigurimit të cilësisë së tubave sipas kërkesave të standardit ISO 9002 Simpoziumi i VI-të Ndërkombëtar “Materialet dhe përdorimi i tyre”, Tiranë, 24-25 Nëntor, 2006. AL
Mathematical model and statistical analysis of the elongation(A2) of the steel J55 API 5CT before and after the development of the pipes, 12th International Research/Expert Conference TMT, Istambul, Turkey, 26-30 August 2008. TMT, Istambul, 26-30 August 2008. Turkey
Mathematical model and statistical analysis of the elongation of the steel J55 API 5CT before and after the development of the pipes. The 19th International DAAAM Symposium, Trnava, 22-25 October 2008. Slovakia
Mathematical model and statistical analysis of the tensile strength (Rm) of the steel quality J55 API 5CT before and after the forming of the pipes,6th Research/Expert Conference with International Participion Quality 2009, 04-07 June 2009, Neum, B&H. 6th Research/Expert Conference with International Participion Quality 2009, 04-07 June 2009, Neum B&H
Mathematical model of the experiment with one factor a tensile strength (Rm) of the steel quality J55 API 5CT before and after the forming of the pipes 13th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” ,TMT 2009, Hammamet, 16-21 October 2009. Tunisia
Modeli matematikor dhe analiza statistikore e eksperimentit me një faktor të kufirit të rrjedhshmërisë (Reh) te gypat me tegel drejtvizor. Akademia e Shkecave dhe e Arteve të Kosovës, seksioni i shkencave të natyrës kërkime 17, Prishtinë 2009. RKS
Vendosja e bashkëpunimit universiteti-industria, nevojë immediate për zhvillim tekniko- teknologjik “Java e shkencës”, MASHT, 01-05.03.2010, Prishtinë. RKS
Mathematical Model and Statistical Analysis of the Residual Stresses (σ residual) in the Cross Section Area of Steel Quality Pipes J55 API 5CT. 7th Research/Expert Conference with International Participions “Quality 2011” Neum, June 01- 04. 2011. B&H
Anizotropia e vetive mekanike e çelikut të petëzuar në të nxehtë. “Java e shkencës”, MASHT, 01-05.03.2012, Prishtinë. RKS
Përdorimi industrial i saldimit dhe proceseve të ngjajshme me saldimin. “Java e shkencës”, MASHT, 14,15,16,17 dhe 18 Maj 2013, Prishtinë RKS
Presentation for On Conference Type of
Përdorimi industrial i saldimit dhe proceseve të ngjajshme me saldimin. “Java e shkencës”, MASHT, 14,15,16,17 dhe 18 Maj 2013, Prishtinë Scientific
Conference Title Conference name City Country
Materialet dhe përdorimi i tyre Prishtinë RKS
Gjendja dhe perspektiva e inxhinierisë mekanike Prishtinë RKS
Gjendja dhe perspektiva e inxhinierisë mekanike Prishtinë RKS
Materialet dhe përdorimi i tyre Prishtinë RKS
Simpoziumi i VI-të Ndërkombëtar “Materialet dhe përdorimi i tyre” Tiranë AL
Simpoziumi i VI-të Ndërkombëtar “Materialet dhe përdorimi i tyre” Tiranë AL
12th International Research/Expert Conference TMT 2008 Instambul Turkey
The 19th International DAAAM Symposium, Trnava, 22-25 October 2008. DAAAM 2008 Trnava Slovakia
6th Research/Expert Conference with International Participion Quality 2009, 04-07 June 2009 Quality 2009 Neum B&H
13th International Research/Expert Conference”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” ,TMT 2009, Hammamet, 16-21 October 2009. TMT 2009 Hammamet Tunisia
Seksioni i shkencave të natyrës kërkime 17, Prishtinë 2009. Kërkime 2009 Prishtinë RKS
“Java e shkencës”, MASHT, 01-05.03.2010, Prishtinë. Prishtinë RKS
7th Research/Expert Conference with International Participions “Quality 2011” Neum, June 01- 04. 2011. Quality 2011 Neum B&H
“Java e shkencës”, MASHT, 01-05.03.2012, Prishtinë. Prishtinë RKS
“Java e shkencës”, MASHT, 14,15,16,17 dhe 18 Maj 2013, Prishtinë Prishtinë RKS
Empty tab. Edit page to add content here.