You are here:

Advisory Bodies

Purpose of the Industrial Advisory Board

The purpose of establishing the Industrial Advisory Board is to cooperate and interact with academic units and the industrial community. This regulation defines the character, membership, functioning, scope, decision-making and mandate of the Industrial Advisory Board.

Article 1.

Character of the Industrial Advisory Board

1. The character of the Industrial Advisory Board (hereinafter IAB), established by the Statute of the “Ukshin Hoti” University in Prizren (hereinafter UHUP) and this Regulation, is a Non-Profit and Counseling and is based on goodwill of members and the commitment of academic units (hereinafter AU) and UHUP to enhance the quality of Higher Education in the field of AU activity.

2. The IAB is composed of representatives of the labor market and the authorities from the scope of the relevant AU, and representatives of the relevant AU students.

3. IAB members (except ex-officio members, and those previously hired) may not be engaged as advisers to the AU after being nominated as IAB members.

4. Any IAB member (labor market representative) who serves in IAB, AU, will sign a Memorandum of Understanding, thereby ensuring his/her readiness to volunteering at IAB on a voluntary basis, without expecting any remuneration, eliminating conflicts of interest and maintaining confidentiality of information.

5. The establishment of the IAB in each of the UHUP academic units, is obligatory to ensure that study programs are in line with labor market requirements and monitor the performance outcomes of the proposed study programs to graduates of these programs.

6. The composition and activities of the IAB are published on the UHUP website in the AU’s link. Each AU of UHUP should develop a separate link on the AU website to publish the activities of the IAB. .

Industrial Advisory Board of the Faculty of Economics at the University “Ukshin Hoti” Prizren.

Members from other associations, businesses / institutions (eligible to vote):

Qëndresa JANUZAJ- “CITY HOTEL” LLC. & Swiss windows L.L.C., Chairman,

Arben Trshnjaku- Condominium Factory ” Freedom ” Vice President,

Zenel AHMETAJ, CFO Directorate of Economy and Finance MA Prizren,

Xhafer KASTRATI- N.T.N. MIRI,Alajdin FUSHA- ABI center,

Alajdin FUSHA- ABI center,

Liman Asllani- Prizren Business Club,

Halim HOTI- “Kosovo Turism” SH.P.K.

Agim MORINA- Lori Shped,

Armend HYSENI- Regional Chamber of Commerce,

Fisnik HAZIRAJ- SOLID SH.PKHI- OK- SHPK,

Hasan BYTYQI – OK-SHPK

Gani SALLAUKA- “QBS” – Suhareka,

Ardiana BUNJAKU- Scaak,

Tasim SHASIVARI- SABA Agency SOFRA,

Vedija ZEKOVSKI- NT ” Sporting ”,

Veli AHMETI- LUMA Comerce N.T.SH.

Afrim TEJECI- Chamber of Entrepreneurs and Craftsmen.

Industrial Advisory Board of Faculty of Education at “Ukshin Hoti” University Prizren.

Members of the Industrial Advisory Board:

President;

Hilmi Rexha

Vice-president

Doruntina Rakaj

Member

Akif Gashi

Jygjel Spahi

Almir Sahiti

Nexhat Maçkaj

Hadis Haxhillari

Katarina Gojani

Qemajl Bytyqi

Bajram Pomak

member – ex-officio,

Fahredin Shabani,

Mujdin Lutfiu

Vedat Bajrami

Xhafer Beqiraj

Industrial Advisory Board of Faculty of Philology at “Ukshin Hoti” University Prizren.

Industrial Advisory Board of the Faculty of Philology at the University “Ukshin Hoti” Prizren.

Yrmet Shabani – Director of the Resource Center “Mother Teresa” – Prizren – mayor

Sahatete Sadikaj –Director of the Library – Prizren – Vice President

Shaban Shala – Judge at the Basic Court in Prizren – member

Vllaznim Bytyqi – Teacher – SHFMN- “Mustafa Bakiu” – member

Ergin Gashi – President of the branch- KETNET- member

Neki Jahaj – Director – ALG “Loyola” – member

Sinan Alijaj – Sculptor-Historian- Prizren- member

Vesa Grezda – Manager “Baruti CO” – member

Mirlinda Lutfiu- Teacher “Emin Duraku” – member

Mentor Latifi – Manager “Sutherland” – member

Elita Omaj –Student

Members without the right to vote / Ex – officio

Prof.Ass.Dr. Ragip Gjoshi – acting Dean of F. Philology;

Prof.Ass.Dr. Xhafer Beqiraj – Vice Dean of the Faculty of Philology;

Ass. Artan Reshani –New Assistant – F. Education;

Ma.sc. Anzotika Sallauka – Secretary of F. Philology

Industrial Advisory Board of the Faculty of Law at the University “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga institucionet, shoqatat ose organizatat tjera (me të drejtë vote)

Z. Artan Serjani, kryetar (Gjykata Themelore Prizren),

Znj. Fjorda Mujollari, zëvendëskryetare (zyra regjionale për ndihm juridike regjioni Prizren),

Znj. Mehreme Hoxha – Prokurore, Prokuroria Themelore Prizren,

Z. Baki Morina – Ndërmjetsues,-Instituti i Ndërmjetsimit

Z. Elbasan Shoshaj- Komuna e Prizrenit

Z. Qemajl Krasniqi – Psikolog,- Instituti i Forenzikes QKU-së,

Z. Sadri Shala-Telekomi i Kosovës,

Z. Hajrim Qengaj,-Drejtor, Ministria e Punëve të Mbrendshme

Z. Dardan Morina,-Avokat,Oda e Avokatëve Regjioni Prizren

Z. Imet Poniku-Psikiatër,Spitali Regjional Prizren

Z. Ermir Ahmetaj-Avokat

Z. Nuhi Bytyqi – Shef – Shërbimi Sprovues

Znj. Elëza Bajrami- përfaqësuese e studentëve

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

Z. Kadri Kryeziu- U.D.Dekan Fakulteti Jurdik UUHP-Prizren

Z. Dardan Vuniqi – Asistent Fakulteti Juridik UUHP -Prizren

Z. Berat Aqifi- Profesor Fakulteti Juridik UUHP-Prizren

Z. Enver Buzhala – Sekretar Fakulteti Juridik UUHP –Prizren

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

Kryetar/e

Znj. Endra Luzha (ABI, Përpunues i qumështit)

Zëvendëskryetar/e

Z. Besim Loshaj (Agroproduct – ShPK, Kooperativë Bujqësore),

Z. Lendrit Palushi – Frutex, Prodhues i pijeve,

Znj. Gresa Kuqi – Solid, Përpunues i lëkurës,

Z. Labinot Shulina – Labi Wine, Tregtues i produkteve bujqësore,

Z. Avni Gashi – Frigoterm, Tregtues i pajisjeve me shumicë,

Z. Nazim Ajazaj – Vehbi Zhuri, Përpunues i drurit,

Z. Petrit Basha – Minatori, Shfrytëzim dhe përpunim i pyjeve,

Z. Egzon Elshani – Drejtoria e Bujqësisë, KK Prizren – Organizatë qeveritare,

Z. Skender Bajrami – MBPZHR, Përfaqësuesi i DAESB,

Z. Zekrija Loku – MBPZHR, Përfaqësuesi i AZHB,

Znj. Lirije Koqinaj, Përfaqësuese e studentëve të FSHJM,

 

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

Z. Isuf Lushi – Dekan i FSHJM,

Znj. Albana Milaimi – Prodekane i FSHJM,

Z. Nexhmedin Krasniqi, Sekretar i FSHJM,

Z. Festim Tafolli, Asistent në Fakultetin e Ekonomisë – UPZ,

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

President;

Diogjen Elshani – Kompania Gjirafa

Zëvendës kryetare

Majlinda Bahtijari – Komuna e Prizrenit

Member

Drilon Kastrati – Kompania Gjirafa

Alper Yildirim – Kompania Telcomm

Lamir Shkurti – Kompania Telcomm

Alketa Fazliu – Kompania Asseco See

Agim Morina – Kompania Best Vision

Syzana Kostanica – Instituti INKOS

Jakup Tahiraj – Instituti INKOS

Jeta Qollpani – jCoders RKS

Fatir Berzati – NGO JCI Prizren

Fatlind Mazreku – Student në FSHK

 

Anëtarët e BKI-së (pa të drejtë vote) Ex – officio:

Dekan i FSHK-së

Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj

Prodekan i FSHK-së

Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri

Sekretare e FSHK-së

Ma. sc. Arbnore Shehu