1

Fakulteti i Filologjisë ka organizuar bashkëbisedim me autorin Skender Sherifi