1

Fakulteti Juridik dhe USAID organizuan simulimet e rasteve të ndërmjetësimit me studentë