You are here:

Këshilli Shkencor

Këshilli Shkencor është në përbërjen si vijon:

Kryetar

Prof.Ass.Dr. Shemsi Morina

Anëtar

Prof.Asoc.Dr. Ercan Canhasi

Prof.Ass.Dr. Vedat Bajrami

Prof.Ass.Dr. Demir Limaj

Prof.Ass.Dr. Arif Riza

Prof.Ass.Dr. Kushtrim Braha

Prof.Ass.Dr. Izer Maksuti

z. Besim Loshaj;

Përfaqësues i Parlamentit Studentor