You are here:

Karriera

Udhëheqës i Qendrës për karrierë dhe Alumni

MSc. Nehat Gashi

 

nehat.gashi@uni-prizren.com

nehat