1

Konkurs për personel Administrativ (Zyrtar/e administrative në zyrën e Rektorit / Senat)