1

Lista preliminare e kandidatëve për pranimin e bashkëpunëtoreve të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit