image_pdfimage_print
You are here:

MSc. Nexhmedin Krasniqi

Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit 

nexhmedin.krasniqi@uni-prizren.com

Sekretari i përgjithshëm i Universitetit ka këto detyra dhe përgjegjësi

  • Është zyrtari më i lartë i administratës
  • Është udhëheqës i Administratës Qendrore;
  • Është shef i sekretarëve në fakultete;
  • Është zyrtar përgjegjës për udhëheqje efikase, ekonomike dhe efektive të Universitetit;
  • Është shef i drejtorëve të departamenteve në kuadër të Administratës Qendrore;
  • Është zyrtar përgjegjës për përgatitjen teknike të procesit buxhetor;
  • Është përgjegjës për çështje të tjera që kërkohen nga Këshilli drejtues dhe rektori, të cilat nuk janë të përcaktuara me këtë Statut