1

Njoftim

Këshilli i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike duke marrur parasysh specifikat e programeve në këtë fakultet, ka vendosur që mësimi, ligjëratat dhe ushtrimet në të gjitha nivelet e studimit dhe në të gjitha drejtimet dhe në të gjitha gjuhët e programeve të zhvillohen fizikisht në klasa dhe laboratore ashtu si është e specifikuar në orarin e ligjëratave dhe ushtrimeve.

Menaxhmenti i FSHK-së