1

NJOFTIM – Zgjedhjet Studentore 2021

NJOFTIM
Komisioni zgjedhor për organizimin e zgjedhjeve studentore në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren, njofton opinion publik dhe të gjitha palet që kanë interes(OJQ-të, mediat, etj.) se më prej orës 8:00-19:00 do të zhvillohet procesi i zgjedhjeve të studentëve për Parlamentin Studentor dhe Këshillat studentore të fakulteteve.
Po ashtu u bëjmë thirrje studentëve për të qenë pjesë e procesit të zgjedhjeve për votim.
Me respekt.
Komisioni Zgjedhor