1

Njoftim për rihapjen e sistemit për paraqitjen e provimeve në afatin e Qershorin 2020/2021

Njoftim për rihapjen e sistemit për paraqitjen e provimeve në afatin e Qershorin 2020/2021

Sipas Vendimi të senatit Nr. 01-178. datës

  • Paraqitja e provimeve bëhet nga data: deri më deri në ora 16:00.
  • Vendosja notave në SMU bëhet deri më .
  • Obligohen dekanët e njësive akademike që t´i njoftojnë të gjitha mësimdhënësit që pas datës së lartcekur notat në SMU nuk mund të vendosen.
  • Ky vendim vlen për të nivelet e studimeve, bachelor  dhe master.