1

Njoftim plotësues për orarin e provimit pranues, shpallja e rezultateve, ankesave dhe fotografimit për afatin e tretë plotësues për regjistrimin e studentëve të rinj në nivelin Bachelor në vitin akademik 2021/2022