1

Plotësim/ndryshimi i konkurs për punë praktike dhe trajnime për studentët e FSHK-së në ITP të datë 03.11.2022