1

Prof. Ass. Dr. Safet Krasniqi

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor i Asistent
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli:  Prof. Ass. Dr. Safet Krasniqi

Autobiografi – CV