1

Prof. Asoc. Dr. Vjollca Dibra

Këshilli Drejtues

Rektori

Prorektorët

Sekretari i përgjithshëm

Stafi Akademik

Senati

Administrata

OrganogramiPozicioni: Profesor I Asocuar
Angazhimi: Profesor i rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Vjollca Dibra

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

E martë, ora: 11:00 – 12:00
E enjte, ora: 10:00 – 11:00