1

Qendra e Karrierës organizoi trajnim për përdorimin e SMU me studentët e vitit të parë