1

Rektori i UPZ-së, Prof. Dr. Ramë Vataj, mori pjesë në Konferencën e Rektorëve në Portugali, në kuadër të Lojërave të Universiteteve Evropiane 2018