You are here:

Dokumente

18/02/2020

Raporti vjetor i rezultateve të vlerësimit 2019

11/02/2020

Rregullore për sigurimin e cilësisë

10/02/2020

Pyetësorët dhe Raportet (Vlerësimit)

08/02/2020

Gjurmimi i studentëve të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren

29/01/2020

Udhëzues për vlerësimin e stafit akademik, vlerësimin e lëndës, dhe përdorimin e rezultateve të vlerësimit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren