You are here:

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë

Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin ‘’Ukshin Hoti’’ në Prizren.

Kryetar

Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri

Anëtar

Prof. Ass. Dr. Kushtrim Braha

Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan

Prof. Ass. Dr. Ilir Krusha

Ass. Dr. Sc. Shefki Shterbani

Ass. PhD. C. Betim Maloku

Ass. PhD. C. Festim Tafolli

Prof. Ass. Dr. Jasmin Jusufi

MSc. Ramadan Baraliu

Fatlind Tredhaku -Përfaqësuesi i Studentëve