You are here:

Komisioni për Sigurimin e Cilësisë

Komisioni Qendror për Sigurimin e Cilësisë në Universitetin ‘’Ukshin Hoti’’ në Prizren.

Kryetar

Prof. Ass. Dr. Arsim Susuri (ex-officio)

Anëtar

Prof. Ass. Dr. Ilir Krusha;

Prof. Ass. Dr. Serdan Kervan;

Prof. Ass. Dr. Kushtrim Braha;

Ass. Dr. Sc. Shefki Shterbani;

Ass. PhD. C. Betim Maloku;

Ass. PhD. C. Festim Tafolli;

Znj. Nora Rada (ex-officio);

Z. Ramadan Baraliu;

Z. Fatlind Tredhaku;