Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.

Anëtarët nga shoqatat, bizneset ose institucionet tjera (me të drejtë vote)

 • Znj. Endra Luzha, kryetar (ABI, Përpunues i qumështit),
 • Z. Besim Loshaj, zëvendëskryetar (Agroproduct – ShPK, Kooperativë Bujqësore),
 • Z. Lendrit Palushi - Frutex, Prodhues i pijeve,
 • Znj. Gresa Kuqi - Solid, Përpunues i lëkurës,
 • Z. Labinot Shulina - Labi Wine, Tregtues i produkteve bujqësore,
 • Z. Avni Gashi - Frigoterm, Tregtues i pajisjeve me shumicë,
 • Z. Nazim Ajazaj - Vehbi Zhuri, Përpunues i drurit,
 • Z. Petrit Basha - Minatori, Shfrytëzim dhe përpunim i pyjeve,
 • Z. Egzon Elshani - Drejtoria e Bujqësisë, KK Prizren - Organizatë qeveritare,
 • Z. Skender Bajrami - MBPZHR, Përfaqësuesi i DAESB,
 • Z. Zekrija Loku - MBPZHR, Përfaqësuesi i AZHB,
 • Znj. Lirije Koqinaj, Përfaqësuese e studentëve të FSHJM,

 

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Z. Isuf Lushi – Dekan i FSHJM,
 • Znj. Albana Milaimi – Prodekane i FSHJM,
 • Z. Nexhmedin Krasniqi, Sekretar i FSHJM,
 • Z. Festim Tafolli, Asistent në Fakultetin e Ekonomisë - UPZ,

Universiteti

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve ishte afër 1700, ndërsa tani, në vitin 2018, numri i studentëve...

Lexo më shumë

Rekomandimet

" Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Prizren, Rinor Nuhiu, Zyrtar për Komunikim, Aktiviteti i USAID Drejtësia Vlen. Në fund pati diskutim në mes të panelistëve dhe pjesëmarrësve mbi të gjeturat dhe rekomandimet e raportit: Hartëzimi i nevojave të Komuniteteve për Drejtësi. "

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtësi

Në kuadër të “Javës së të drejtave të njeriut” në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren, të hënën është mbajtur Tryezë e rrumbullakët për prezantimin e Hartëzimit të Nevojave të Komunitetit për Drejtës. Panelist ishin: Prof. Dr. Kadri Kryeziu, Dekan në Fakultetin Juridik në UPZ, Fidan Çerkini zv.drejtor i programit, znj. Florda Mujollar, zyrtare ligjore në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas