FAKULTETI I SHKENCAVE TË JETËS DHE MJEDISIT

DEKANATI
Prodekani
Këshilli i fakultetit
Këshilli i fakultetit
PROGRAMET
Bachelor
Master
Doktoraturë
PERSONELI
Personeli Akademik
Personeli i Administratës
Info për TIT
Orari i ligjeratave
Orari i provimeve
Rezultatet e Provimeve
Njoftimet TIT
Info për DS
Orari i ligjeratave
Orari i provimeve
Rezultatet e provimeve
Njoftimet DS
Ders Programi
Sinav Takvimi
Raspored Casova
Raspored Ispita

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

ORARI I LIGJËRATAVE