Stafi Akademik345

Prof. Ass. Dr. Shemsi Morina

Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore:

Email:
 shemsi.morina@uni-prizren.com

Prof. Asoc. Dr. Armend Podvorica

Prorektor për Buxhet, Financa dhe infrastrukturë;

Email:
 armend.podvorica@uni-prizren.com

Prof. Ass. Dr. Soner Yildirim

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Ngritje të Cilësisë

Email: soner.yildirim@uni-prizren.com

Prof.Ass.Dr. Arsim Susuri

Prof. Ass. Dr. Albana Plakiqi-Milaimi

Prof.ass.dr. Dardan Vuniqi