1

Strukturat e sigurimit të cilësisë dhe administrata e Universitetit trajnohen për “Standardet dhe udhëzimet për sigurimin e cilësisë në Hapësirën Europiane të Arsimit të Lartë”