1

U mbajt seminari mbi përgatitjen e tokave për vreshta dhe rëndësinë e rajoneve gjeografike për identifikimin e Verërave