1

U nënshkruan dy marrëveshje të bashkëpunimit në mes të Ambasadës Amerikane