1

Universiteti “Ukshin Hoti” dhe National School of Agronomical Sciences (Bordeaux Sciences Agro) France kan fituar projektin “Trajnime ne nivel universitar Vreshtat dhe Verërat France-Kosovë” të financuar nga qeveria Franceze nëpërmjet thirrjes “Edukimi i lartë në Ballkanin Perëndimor”