1

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren – Fakulteti i Ekonomisë lidhi bashkëpunim me Universitetin e Pamukkales – Fakultetin e Ekonomisë nga Turqia