1

Universitetin “Ukshin Hoti’ në Prizren e ka vizituar një delegacion nga Universiteti i Konya – Turqi