One-Stop Student Services

Të dashur studentë,

Mirë se vini!

Kjo hapësirë është krijuar nga universiteti për tua ofruar të gjitha shërbimet në një vend, që nga aplikimi  deri në diplomim. Stafi i angazhuar në shërbimet studentor është në dispozicion tuajin në çdo kohë.

Në këtë hapësirë ueb janë të gjitha informatat e nevojshme, ndërsa në SMU mund t’i kryeni të gjitha shërbimet e nevojshme.

Shërbimi studentor:
E hënë – E premte
8:00 – 16:00

One Stop Phone Line:
Udhëheqësja e Shërbimit Studentor
Blerta Ferati

blerta.ferati@uni-prizren.com

Abdullah Etemi

Fakulteti Ekonomik (Master)

Blerta Ferati

Fakulteti i Edukimit

Agron Qovanaj

Fakulteti i Filologjisë

Deniz Mallta

Fakulteti Ekonomik

Zëmirë Bresilla-Dakaj

Fakulteti i Shkenca Kompjuterike

Afërdita Avdyli

Fakulteti Juridik

Vetim Hajredini

Fakulteti i Shkencat e Jetës dhe Mjedisit

One-Stop Student Services

Kjo hapësirë është krijuar nga universiteti për tua ofruar të gjitha shërbimet në një vend, që nga aplikimi  deri në diplomim. Stafi i angazhuar në shërbimet studentor është në dispozicion tuajin në çdo kohë. Në këtë hapësirë ueb janë të gjitha informatat e nevojshme, ndërsa në SMU mund t’i kryeni të gjitha shërbimet e nevojshme.