Historiku

Visioni dhe Misioni

Qendra për përsosmërinë e mësimdhënies

Statuti i Universitetit

Rregulloret dhe Dokumentet

Orari i provimeve

Planet Strategjike

Titujt e nderit

Buletinët

Kalendari Akademik

AFATI PROVIMEVE - QERSHORIT 2021
Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit ‘’UKSHIN HOTI’’ Prizren, paraqitja e provimeve për Afatin Qershorit bëhet nga data 01.06.2021 deri më 05.06.2021.
Mbajtja e provimeve: 06.06.2021 - 30.06.2021
Afati është i hapur për të dy nivelet Master dhe Baçelor në të gjitha njësit akademike.

Provimet mbahen fizikisht në objektet e Universitetit.
Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, kërkojmë nga të gjithë kolegët ta ruajnë distancën sociale dhe të pajisen me maska mbrojtëse!