Historiku

Visioni dhe Misioni

Qendra për përsosmërinë e mësimdhënies

Statuti i Universitetit

Rregulloret dhe Dokumentet

Orari i provimeve

Planet Strategjike

Titujt e nderit

Buletinët

Kalendari Akademik

Doctor Honoris Causa të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren

  1. Erhard Bühler, Komandanti i KFOR-it, (2010)
  2. Nexhmije Pagarusha, Këngëtare dhe aktore (2011)
  3. Rupert Neudeck, Gazetar Gjerman dhe humanist (2011)
  4. Dr. Elaine Berkowitz, Shtetase SHBA (2015)