You are here:

Doctor Honoris Causa të Universitetit "Ukshin Hoti" Prizren

  1. Erhard Bühler, Komandanti i KFOR-it, (2010)
  2. Nexhmije Pagarusha, Këngëtare dhe aktore (2011)
  3. Rupert Neudeck, Gazetar Gjerman dhe humanist (2011)
  4. Dr. Elaine Berkowitz, Shtetase SHBA (2015)
  5. Ismail Kadare, Shkrimtar (2021)